BİLİŞİM HUKUKU

Büromuz,

  • teknolojik ürünlerin lisanslanması,
  • yazılım anlaşmaları,
  • e-ticaret,
  • internet güvenliği,
  • spam, phishing ve hacking gibi eylemlerin önlenmesi,
  • IT varlıkları ve haklarının korunması,
  • bilişim ile ilgili fikri mülkiyet haklarının takibi,
  • kişisel verilerin korunması,
  • hukuki uygunluk,
  • kayıt tescil ve hukuki koruma işlemleri

konularında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. 

Bayraktar-Işık, bilişim hukukundaki son gelişmeleri yasal mevzuat ve idari uygulamalarda gerçekleşen değişiklikleri yakından takip etmektedir. 

Bu çerçevede, müvekkillerimizin ilgili idari merciler ve sivil toplum kuruluşları ve muhtelif platformlarda temsili konusunda hukuki hizmet sağlamaktadır.