BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Birleşme ve Devralmalar, birçok hukuk düzeninde çalışma prensibi üzerine yapılanmıştır. Söz konusu hukuk düzenleri; şirketler ve menkul kıymetler hukukunun yanı sıra, dava takibi, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku, çevre hukuku, gayrimenkul, bilgi teknolojileri ve vergi gibi alanları da kapsamaktadır. Birleşme ve Devralma süreçleri tüm boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Müvekkillerimize durum tespitine yönelik hukuki inceleme (due diligence) çalışmaları ve teklif aşamasından işlemin tamamlanmasına kadar geçen tüm süreç boyunca danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Müvekkillerimizin her bir projede ortaya çıkan spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak durum tespiti ve maddi vaka tespit raporları (due dilligence) hazırlanmakta, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi konularında hizmet verilmekte ve nihayet gerekli tüm ruhsat ve izinlerin alınması sağlanmakta ve kapanış işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Büromuzda, ayrıca ortak girişim projeleri ve şirket bölünmesi konularında da hizmet verilmektedir.