ÇEVRE HUKUKU

Bayraktar-Işık’ da çevre hukuku, birleşme ve devralmalar, yapılandırma ve proje finansmanı gibi konularla beraber yürütülmektedir. Çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) tabi olan üretim tesislerinin çevresel etkilerinin derinlemesine analizinin de gerçekleştirildiği, sanayi şirketlerine ilişkin hukuki durum tespiti (legal due diligence) çalışmaları yapılmaktadır.

Büromuzda, yerli ve yabancı şirketlerin gerekli çevre izinlerini almaları ve ilgili konulardaki işlerinin yürütülmesi konularında hukuki destek sağlanmaktadır. Müvekkillerimize hava, su, katı ve tehlikeli atıkların işlenmesi ve çevresel etki konularına ilişkin yasal mevzuat düzenlemeleri ve idari uygulamalar hakkında yardımcı olunmaktadır. 

Ayrıca, bu konulara ilişkin hukuki ihtilafla karşılaşıldığı takdirde müvekkillerimizi mahkemeler huzurunda da temsil edilmektedir.