DAVA VE TAHKİM

İhtilaf çözümü, Büromuzun kuruluşundan itibaren en önemli faaliyet konularından biri olarak öne çıkmaktadır. Başta idari, ticari, ceza, tüketici, alacak tahsilatı, iş, fikri mülkiyet ve vergi olmak üzere her türlü hukuki ihtilafın çözümüne yönelik hizmet verilmektedir.

Her sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası ve yerel şirketlerin büyük ve küçük ölçekli ihtilaflarının çözümü için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ofisimizde, dava dosyalarını hazırlanması ve Yargıtay ve Danıştay Daireleri dahil olmak üzere her derece mahkemedeki duruşmalara katılınması suretiyle dava takibi gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, hızlı reaksiyon gösterilmesi gereken durumlarda ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi hukuki müesseselere başvurulmaktadır. Büromuz, müvekkillerin taraf olduğu hukuki ihtilafların mümkün olduğu takdirde uzlaşma yoluyla çözülmesi konusuna önem vermekte ve bu amaçla müzakerelerde müvekkiller temsil edilmektedir.

Büromuzda, müvekkillere tahkim yargılamalarının takibi, duruşmalarda temsil ve hakem kararlarına karşı itiraz ya da tenfizi gibi tahkimle ilgili tüm aşamalarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri verilmektedir. Ofisimizde, bu çerçevede müvekkilleri temsilen yerel mahkemeler huzurundaki duruşmalara katılınmakta ve ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi konulara ilişkin geçici tedbir kararlarının alınması için gerekli olan işlemler gerçekleştirilmektedir.