ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR

Bayraktar-Işık’ da yerli ve çok uluslu şirketlere gerçekleştirdikleri muhtelif enerji projeleri ile ilgili olarak hukuki destek sağlanmaktadır. Petrol ve doğal gaz projeleri kapsamında boru hattı ve diğer taşıma unsurları, petrol rafinerileri, hidroelektrik santraller ve yatırımları, elektrik dağıtım özelleştirmeleri ve linyit ateşlemeli termal enerji santralleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, enerji santralleri, enerjiye ilişkin satım ve satın alma anlaşmaları, tarifeler, yenilenebilir enerji düzenlemeleri ve çevre konuları hakkında hukuki bilgi ve görüş desteği sağlanmaktadır.

Büromuzda, yabancı şirketlere, yap-işlet-devret projelerinin alımı, Hazine tarafından sağlanan garantiler, yabancılara gayrimenkul satışı, Hazine’ye ait taşınmazların devri, tasdik edilen projeler için kamulaştırmalar, özelleştirme metotları (satım, kira, işletme haklarının devri, -yap-işlet-devret, yap-işlet, kar paylaşım modelleri) konularında hukuki destek sağlanmaktadır.

Bayraktar-Işık’ da ayrıca maden arama ve işletme ruhsat ve izinleri, ruhsat devri, devlete ait haklar ve madencilik sektöründeki birleşme & devralmalar gibi konulara ilişkin olarak maden hukuku danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.