FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Bayraktar-Işık’ da fikri mülkiyet hukuku konusunda, müvekkillerimize iş şartlarına uygun olarak fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

Müvekkillerimize fikri ve sınai hakları ile ilgili lisans anlaşmaları akdetmeleri konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, Türkiye’de mevcut fikri ve sınai hakları da araştırarak, yurtdışında tescilli ya da tanınmış bir hakla ilgili olarak Türkiye’de karşılaşılabilecek potansiyel ihlal, itiraz ya da sair hukuki ihtilaflar konusunda değerlendirme yapılmaktadır. 

Büromuzda, marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai haklarla ilgili ihlallerin durdurulması ya da söz konusu hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili önündeki idari engellerin dava yoluyla kaldırılması için gerekli hukuki süreçleri takip edilmektedir. Ayrıca, sınai hakların tescili ile ilgili olarak başvuru ve yenileme, üçüncü şahsın başvurusuna ilişkin yayına itiraz gibi Türk Patent Enstitüsü nezdindeki idari süreçler çerçevesinde yapılan her türlü başvuru ve itiraz işlemlerini de gerçekleştirmekteyiz. 

Bayraktar-Işık’ da başta telif hakları olmak üzere fikri ve sınai hakların korunması konusunda kamuoyu bilinci oluşturulması, ilgili devlet mercileri ve meslek birlikleri ile işbirliği yapılması gibi konularda da müvekkillerimize hukuki destek verilmektedir.