GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuzda, taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek sağlanmaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili olarak müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin oluşturulması süreçlerinde yer alınmaktadır. Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi konusunda hizmetler verilmektedir.

Bunun yanı sıra, gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda da müvekkillerimiz temsil edilmektedir. Büromuzda, ayrıca tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yaptığı kayıt tetkik işlemleri ile gayrimenkul değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ofisimizde, bunun yanı sıra imar plan değişiklikleri ile ilgili olarak idari süreçlerin takibini ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması işlemlerini de ifa edilmektedir.