İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra İflas Hukuku, mahkeme kararı vasıtasıyla yahut herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın hak sahiplerinin, icra organları aracılığıyla haklarına kavuşmasını sağlayan bir çalışma alanıdır. Bayraktar Işık olarak ihtilafların çözümlenmesinin nihai sonucu olan bu alanda oldukça kapsamlı ve karmaşık ihtilaflar da dahil olmak üzere, belirli bir plan ve strateji dahilinde çalışan dinamik ekibimizle çözümlenmesi konusunda hizmet sağlamaktayız.

Genel itibariyle hukuki uyuşmazlıklar neticesinde verilen kararların hızlı ve güvenli bir şekilde icra edilmesi için başvurulan bu alanda başarılı olmak, deneyimli ve uygulamaya hakim bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bayraktar Işık bu alandaki deneyimleri ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklara hakimiyeti ile müvekkillerine bu alanda hizmet verebilecek yeterli donanıma sahip ve dinamik bir ekibe sahiptir. Bunun yanında, icra iflas hukukunda karşılaşılan problemlerin daha hızlı ve güvenli bir biçimde çözümlenmesi için, öğretim görevlilerinden her daim destek alınmaktadır.