İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen etki alanı son derece geniş bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda İdare Hukuku, Enerji, Telekomünikasyon, Kamu İhale ve Çevre mevzuatı başta olmak üzere bir çok hukuk dalı ile yakın ilişki içerisindedir.

İdare Hukuku, ihtilafların çözümlemesinin uzmanlık gerektiren ve niteliği itibari ile idari işlemin tesis edilmesi aşamasında potansiyel sorunların önceden fark edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması açısından önem taşıyan bir alandır.

Bayraktar Işık Avukatlık Ortaklığı olarak amacımız idari işlemlerin her aşamasında evrensel olarak kabul görmüş standartlara uygun şekilde danışmanlık vermek ve dava takibi yapmaktır.