İŞ HUKUKU

İş hukuku alanında her türlü dava takip ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Büromuz önleyici hukuk mantığı ile ilk olarak ihtilafların çıkmasının önlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanında ihtilafların çözümlenmesinde her türlü hususta dava ve takip hizmetleri de sunulmaktadır.

İş hukuku alanındaki faaliyet alanlarımız:

  • İşçi işveren arasındaki her türlü ihtilaf,
  • Alt ve üst işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi
  • Şirket yönetmeliklerinin oluşturulması
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi
  • Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi
  • İş hukukuna ilişkin eğitimler verilmesi
  • İşe iade, fazla çalışma, ihbar kıdem ve sair ihtilaflarda yasal çözümlerin elde edilmesi.