KAMU İHALELERİ VE SÖZLEŞMELER

Kamu ihaleleri ve devlet sözleşmeleri özellikle devlet ve kamu ihale hukuku, rekabet hukuku, şirketler hukuku, proje finansmanı ve diğer sektörlere ilişkin özel düzenlemeler ile Özelleştirme İdaresi, Kamu İhale Kurumu ve ilgili diğer devlet kurumlarının uygulamaları hakkında kapsamlı multi-disipliner hukuki deneyim gerektirmektedir. Bayraktar Işık olarak biz, önerilen işlemlerin hukuki niteliği konusunda danışmanlık hizmeti vermekte ve uygun işlem yapısının tayin ve tespitine yardımcı olmaktayız.

Ayrıca, büromuz tarafından devlet kurumlarının hukuki yapıları, kanuni ehliyetleri, muafiyetleri, zorunlu kurallar, kamu politikası, anayasal, resmi, yasal, idari hukuki ve gerekli diğer lisanslar ve izinler, devlet kurumlarıyla akdedilecek sözleşmelerle ilgili olarak idari ve teknik şartnameler, hazine garantileri, geçici teminatların hazırlanması ile sözleşmelerin imzalanması, teslimi, kanuniliği, geçerliliği, ifası, tamamlanması, bağlayıcılığı, uygulanabilirliği veya yürürlüğe konulması, sözleşme ile sektöre ilişkin özel düzenlemelerin hangisinin öncelikli olduğu sorunu, kabul prosedürleri, ifanın reddi, gecikme cezaları, Türk Hukuku’na göre ürün zararlarını tazmin sorumlulukları, garanti, rekabet hukuku sorunları, fikri mülkiyet, bilgi teknolojileri, iş, ruhsatlar, sigorta, çevresel sorunlar, teşvikler, dava takibi, tahkim, vergi ve diğer özel sektör sorunları hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.