REKABET HUKUKU

Ofisimizde Rekabet hukuku alanında, müvekkillerimize sınır aşan işlemler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Günümüz global piyasalarında rekabet konularının önemi gitgide artmaktadır ve Türkiye’de de 1997 yılında Rekabet Kurulu’nun kuruluşundan bu yana bu konuda önemli mesafe kat edilmiştir. 

Diğer birçok ülkede olduğu gibi, Türk yasal mevzuatında da birleşme öncesi bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır. Yeni ve daha sıkı yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve hukuki takibin daha yoğun hale gelmesi ile birlikte, karar verici konumundakiler bu gelişmelerin etkilerini doğru değerlendirmeli ve stratejik planlarını oluştururken göz önünde bulundurmalıdırlar. Büromuzda, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen karmaşık nitelikteki soruşturmalarda müvekkillerimiz temsil etmektedir. 

Ayrıca, düzenleyici mevzuat ve iş dünyasının gereklerini dikkate alarak hukuki görüşler verilmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler güncel olarak takip edilmekte ve lisanslama, rekabet etmeme sözleşmeleri, dağıtım ve tedarik anlaşmaları ve rekabet yükümlülüklerine uygunluk programları başta olmak üzere rekabet hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerimize destek sağlanmaktadır. Büromuzda, yerli ve uluslararası birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili olarak bildirim formlarının hazırlanması hizmeti de verilmektedir.

Ayrıca, özelleştirme işlemlerinin rekabet hukukunu ilgilendiren boyutlarıyla ilgili danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. 

Ofisimizde Rekabet Kurulu’nun soruşturmalar ya da birleşme & devralma işlemleri ile ilgili olarak verdiği kararlarının iptali konusunda müvekkillerimiz Danıştay nezdinde temsil edilmektedir.