SİGORTA HUKUKU

Büromuzda, sigortacılık alanında çalışan müvekkillere sözleşmeler, düzenleyici işlemler, ticari işlemler, rekabet, gayrimenkul, vergi, uyuşmazlık çözümü ve hasar tazmini alanları dahil birçok konuda sigorta hukuku hizmetleri sunulmaktadır. 

Çalışma alanlarımız; üst düzey sigorta birleşme ve satın almaları, karmaşık reasürans anlaşmaları, yasal düzenlemeler bakımından yapılandırma danışmanlığı, brokerlik anlaşmaları danışmanlığı, özel poliçelere ilişkin danışmanlığın yanı sıra ihtilafların çözümü, hasar talepleri ve yasal uyum alanlarındaki çalışmaları kapsamaktadır.