ULUSLARARASI TİCARET VE GÜMRÜK HUKUKU

Bayraktar Işık’ da, yerli ve yabancı şirketlere, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, gözetim ve korunma önlemleri, ithalat ve ihracatta mevzuata uygunluk, yabancı yatırımlar ve uluslararası işlemler konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda, gerektiği takdirde müvekkillerimiz idari merciler ile mahkemeler ve kurumlar nezdinde temsil edilmekte, hukuki ihtilafların halli için görüş temin edilmektedir.