UYGUNLUK VE SORUŞTURMALAR

Bu çalışma alanımızda, müvekkillerimize uygunluk eğitimleri, iç soruşturmalar, adli ve cezai davalar gibi gerekli uygunluk hizmetleri sağlanmaktadır. Dava, ceza, vergi, iş, rekabet ve şirketler hukuku konuları dahil olmak üzere şirketlerin uygunluk sürecinin her safhası ele alınmaktadır.

Uygunluk alanımızın bir parçası olarak, sorunlardan henüz ortaya çıkmadan kaçınmak amacıyla, uygunluk programlarının hazırlanması ve yasal ilkelerin oluşturulması gibi çeşitli vasıtalarla müvekkillerimize hukukun ilgili her alanında destek verilmektedir.

Ayrıca, kurum avukatı, uyum görevlisi ve Yönetim Kurulu Denetim veya Özel Komiteleri’nin adına da iç soruşturmalar yönetilmektedir. 

Vergi ve muhasebe usulsüzlükleri, yolsuzluk, dolandırıcılık, kartel ve fiyat belirlemelerini de içeren usulsüz davranışları soruşturmanın yanı sıra, soruşturma sürecinin bir sonucu olarak tespit edilen sorunlar için farklı çözümler geliştirilmektedir.